OM SIDEN

Utgangspunktet for denne nettsiden er å formidle kunnskap og erfaringer fra prosjektering, byggeprosess - og hva som er spesielt med det å bo i et ÅRSTIDSHUS. HVA har vært utgangspunktet, og HVORDAN gjøres det i praksis? Gjennom årstidshusprosjektet ønsket vi å se på hvordan vi kunne bruke lokale materialer og gamle byggeprinsipper og teknikker på en ny måte. Nettsiden diskuterer fire viktige aspekter ved boligen gjennom temaene:

  • LEIREPUSS: Hvorfor velge et ukonvensjonelt materiale som LEIRE-puss

  • FORKULLING: Hvorfor FORKULLING som overflatebehandling av yttervegger 

  • TO TEMPERATURSONER: Hvorfor velge en planløsning som deler huset i to temperatursoner 

  • STED OG FORM: Formvalg knyttet til sted

Andre tema som  kommer opp og/eller diskuteres under egne faner er -

  • KORTREISTE MATERIALER: Valg av byggematerialer

  • THE COLOUR BLACK: Diskusjon rundt fordeler og utfordringer med svarte hus

  • MELLOM INNE OG UTE: Årstidsrommets arkitektoniske kvaliteter

  • GALLERI: diverse øyeblikk fotografert

  • UKE FOR UKE: Byggeprosessen 2013-2014

  • FAKTA OM ÅRSTIDSHUSET

Hvilke overordnede problemstillinger, ut over smak og trender, dukker opp når du bygger nytt hus- eller pusser opp eldre bygg? Hvordan fungerer de valgte løsningene i ettertid? Med andre ord: Gjennom måten vi bygger og bor på, viser vi samtidig hvordan vi blir berørt av verden. Ved å undersøke og beskrive hva, hvordan og hvorfor - gjennom ulike typer tekst, foto, tegninger - er det også et mål med nettsiden å bidra til å utvide måten vi erfarer, forstår og formidler arkitektur på.

_hvorfor blogg.png

Arkitektene bak Årstidshuset, Nina Haarsaker og Sevrin Gjerde, er begge til tider involvert i undervisning og forskning ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU i Trondheim.

Dersom du har spørsmål, innspill eller kommentarer, kontakt oss gjerne:

Nina Haarsaker <nina.haarsaker@ntnu.no>

Sevrin Gjerde <sevrin@sunne-hus.net>

mobil 41542722 / 90638390

Even.JPG
Petter tegner.jpg