Å BYGGE OG BO

Å bygge er en kompleks øvelse, hvor vi stilles overfor en rekke verdivalg og spørsmål. Denne nettsida tar utgangspunkt i eneboligen ÅRSTIDSHUSET i Trondheim for å reflektere over spørsmål som: Hva pårvirker formvalgene våre? Er det noe ved stedet som bør forsterkes eller fremheves? Hvordan leve godt akkurat her? Hva kjennetegner egentlig god arkitektur?