Å BYGGE OG BO

Denne nettsida tar utgangspunkt i eneboligen ÅRSTIDSHUSET i Trondheim for å se på ulike sider ved det å bygge og det å bo: Hva er fordeler med et årstidshus? Fungerer en hybrid energiløsning? Hvordan passer årstidshuset inn i omgivelsene? Hvorfor - og hvordan bruke leire-puss på innvendige vegger? Hva med å forkulle, istedenfor å beise eller male ytterveggen? Å bygge er en kompleks øvelse, hvor vi stilles overfor en rekke spørsmål og verdivalg. Hvor godt svarer vi gjennom arkitektoniske formvalg på vår tids utfordringer-?