ÅRSTIDSHUS

Hva er et årstidshus?  Hvorfor - og hvordan lages det? Å bygge et hus er en kompleks øvelse hvor vi stilles overfor en rekke spørsmål og verdivalg. Vi som arkitekter -og byggerherrer på vårt eget prosjekt- ville bruke anledningen til å vise et større repertoar  av mulige arkitektoniske formvalg på vår tids utfordringer. Utgangspunktet for denne nettsiden er å formidle kunnskap og erfaringer fra prosjektering, byggeprosess - og hva som er spesielt med det å bo i et ÅRSTIDSHUS.

Fire viktige aspekter ved ÅRSTIDS-boligen er å undersøke hvordan vi kan bruke lokale materialer og gamle bygge-prinsipper og teknikker på en ny måte:

·        LEIREPUSS: Hvorfor velge et ukonvensjonelt materiale som LEIRE-puss, og hvordan gjøres dette i praksis?

·        FORKULLING: Hvorfor og hvordan får vi til FORKULLING som overflatebehandling av yttervegger ?

·        TO TEMPERATURSONER: Hvorfor velge en planløsning som deler huset i to temperatursoner -?

·        STED OG FORM: Hva har vært styrende for FORM-valgene?

Andre tema som  presenteres er:

·        KORTREISTE MATERIALER: Refleksjon rundt valg av byggematerialer

·        THE COLOUR BLACK: Diskusjon rundt fordeler og utfordringer med svarte hus

·        MELLOM INNE OG UTE: Årstidsrommets arkitektoniske kvaliteter- i tekstskisser og i bilder

·        GALLERI

·        UKE FOR UKE: Byggeprosessen 2013-2014 i bilder

Gjennom måten vi bygger og bor på, viser vi samtidig hvordan vi blir berørt av verden. Et årstidshus er et begrep vi har laget for best å kunne beskrive hvordan dette huset skiller seg fra mye av tett, passivt og effektivt bolig-byggeri i dag. Ved å sonedele huset og lage en stor glassflate mot sørøst- hva gjør vi forskjellig fra en klassisk vinterhage eller en tradisjonell svalgang? Ved å undersøke og beskrive hva, hvordan og hvorfor - gjennom ulike typer tekst, foto, tegninger - er det også et mål med nettsiden å bidra til å utvide måten vi erfarer, forstår, former og formidler arkitektur på.