ÅRSTIDSHUS

Et årstidshus er et navn og et begrep vi har laget for best å kunne beskrive hvordan dette huset skiller seg fra mye av tett og passivt bolig-byggeri i dag. En kombinasjon av kunnskap om gamle bygge-prinsipper, erfaringer fra det å utnytte solenergi og bruk av lokale materialer- sammen med foto fra byggeprosessen 2014 og tanker rundt hva som gir GOD og HOLDBAR ARKITEKTONISK FORM, er her samlet til en fortelling om ÅRSTIDSHUSET. Hovedfokus er på de fire temaene:

1- LEIREPUSS

Hvorfor velge et ukonvensjonelt materiale som LEIRE-puss, og hvordan gjøres dette i praksis?

2- FORKULLING

Hvorfor og hvordan bruke FORKULLING som overflatebehandling av yttervegger ?

3- TO TEMPERATURSONER

Ved å sone-dele huset og lage en stor glassflate mot sørøst- hva gjør vi forskjellig fra hus med en klassisk vinterhage, eller en tradisjonell svalgang?

4- STED OG FORM

Hva har vært styrende for FORM-valgene?

Ved å undersøke og beskrive hva, hvordan og hvorfor - gjennom ulike typer tekst, foto, tegninger - ønsker vi også å bidra til å utvide måten vi forstår, former og formidler arkitektur på.