_hvorfor blogg.png

FAKTA OM ÅRSTIDSHUSET PÅ BLAKLIA

Byggets/prosjektets navn: Årstidshus Blaklia. Enebolig/ horisontaldelt familiebolig med utleiedel i sokkel. 

Adresse: Blaklivegen 18 og 20    Kommune: Trondheim

Ferdigstilt: Høsten 2014

Oppdragsgiver, arkitekt, prosjektledelse og byggeledelse: Sevrin Gjerde og Nina Haarsaker

Konsulenter: Matthias Haase, senior scientist, SINTEF. Energi-beregning støttet av Husbankens kompetansetilskudd.                                                                              

Hovedentreprenør: Byggmester Terje Krokstad as

Fotograf(er): Alex Booker, Benedikte Skarvik, Nina Haarsaker, Sevrin Gjerde, Petter Inti Haarsaker Gjerde, Even Boye Haarsaker Gjerde, Marianne Sørbø, Mia Fasting

Brutto areal (BTA): 285m2. Innvendig bruksareal (BRA): 70 m2x 3 etg./ 210 m2. Oppvarmet areal vinter: 110 m2.  Kvm BRA pr. beboer: 28-40 m2, vinter/ sommer. Er godt under gjennomsnittlig arealbruk i Norge de siste 20 årene.

Kostnader ekskl. mva, og beregningsår for kostnadene: 4880.000,- (2014)         

Byggekostnad eks. MVA pr. kvm BTA (brutto areal): 17.100,- (Tomt og egeninnsats ikke medregnet)

Ventilasjon: Hybrid      

Beregnet energiforbruk (kWh/kvm BTA (brutto areal) pr. år): kalkulert til 106 kWH/m2   Forbruk første bruks-år var på totalt 88 kWh/m2.

Energikilder: Direkte sol, tre integrerte solfangere og luft til vann aggregat som forsyner vannbåren gulvvarme, termisk lagring (leire-puss), strøm og vedfyring. Sone-delt hus med glassvegg mot sør.   

Andre tiltak: Energi-smart to delt planløsning. Kortreist materialbruk.


Flyfoto av Blakli gård, fra nordvest, juli 1952

Flyfoto av Blakli gård, fra nordvest, juli 1952


KORT OM ÅRSTIDSHUSET: "Boligen gitt den samme enkle hovedformen som de eksisterende husene på gården Blakli. Materialene er kortreiste. Ytterveggens furu panel er behandlet i en gammel japansk tradisjon (yakisugi = forkulling av de ytterste 2-5 mm av furupanelet. Det tilpasningsdyktige huset kan brukes på ulike måter: som en stor bolig, som to separate boliger, eller som et lite bofellesskap. Arkitektene ønsket å finne ut om passive energitiltak, arkitektonisk form og sonedeling av innetemperaturen kunne gi like gode svar på miljøvennlig energiløsninger, enn komplisert og sårbare tekniske løsninger. Bygget er delt i to av en stor og tung lettklinker-vegg. Veggen er pusset med leire fra tomta på begge sider. Den gir huset en halvprivat sone mot tunet, og en mer privat sone bak veggen mot nord. Dermed får du også to ulike temperatursoner i hele husets lengderetning. På vinteren med utetemperatur ned til -25 grader, vil buffersonen eller den uoppvarmede/ soloppvarmede sonen mot sør fungere som en svalgang, og teoretisk kunne ha temperatur ned til +3 grader. Rommet har foreløpig aldri vært kaldere enn 12 grader celsius.  Med andre ord et perfekt sted for et juletre i desember. Denne sørvendte buffersonen er dekt med glasstak og glassvegger, og det er derfor overoppheting som er den største utfordringen. Store løvtrær beskytter for varmestråling fra solen i sommermånedene. Leirepussen bidrar dessuten til å jevne ut temperatursvingninger i løpet av døgnet. Årstiden og været er dermed aktivt med på å bestemme hvordan du foretrekker å bruke huset."


Flyfoto 2017

Flyfoto 2017


KORT OM MATERIALBRUKEN I ÅRSTIDSHUSET: Fokus på bruk av naturlige, varige og resirkulerbare materialer. Det er brukt veldig lite gips og plast i bygget. Kun plast/poly-materialer i radon-sperre av grunnen, isolasjon mot grunn og badegulv og samt bak dusj. Fasader: Lokal kledning av fjellfuru med forkulling som overflatebehandlings-teknikk, betongkompositt sokkel, to lags glass med aluminimusrammer sør-øst, trelags glass med trekaermer og alu profiler resten. Overflater vegger og tak: Leire-puss ( Kortreist: hentet ut 5 meter fra huset!). Kryssfiner av bjørk behandlet med pigmentert olje/voks. Gulv: Klinkerflis, betong-flis, betongstein, avrettingsmasse, eik, furu. Gjenbruk av dører funnet på Finn.no i 2.etg. og leilighet. Konstruksjon: limtre reisverk fra Støren i yttervegger, gran i reisverk buffer, LECA lett-klinker pusset med lokal leire-puss i midtstilt langsgående vegg som deler huset i to temperatursoner, plasstøpt betong i sokkel. Isolasjon: Huset er isolert med diffusjons-åpen isolasjon. Innblåst resirkulert cellulose i ytre sjikt og hamp-isolasjon i påforing. Det er ikke brukt noen form for plast som dampsperre. To lag med kryssfiner i veggkonstruksjonen gjør denne jobben. Huset er fullstendig diffusjons-åpent, med samme fukt-gjennomgang overalt.


Den kvite Trønder-låna speiler seg sammen med aske-trærne i Årstidshus-fasaden.

Den kvite Trønder-låna speiler seg sammen med aske-trærne i Årstidshus-fasaden.


ÅRSTIDSHUSET TIDLIGERE PRESENTERT/ PUBLISERT:

 ·        Egen byggblogg for Årstidshus på blogspot.no (2013-2017)

·        Del av utstillingen «Byens farger» i Trondhjems Kunstforening i forbindelse med den internasjonale konferansen «Colour in the city»(2014). Samarbeid mellom Light and color group,NTNU, Trondheim kommune, Forum Farge, Trondhjems Kunstforening og Forskningsdagene. (LINK: http://www.ntnu.edu/bff/conference). ÅRSTIDSHUS bidro med “MATERIALITET SOM FARGE” gjennom undersøkelsene av ulike kortreiste material som kullsvarte fasader og leirepuss på innvendige vegger.

·        Presentert i rapporten «Passiv klimatisering, flere veier til målet om passivhusnivå i Tek 2015?» (Husbanken/DiBK/ Asplan Viak v/ Anne Sigrid Nordby)

·        Forelesning om Årstidshus ved RØROS-SEMINARET (2015); International celebration of architecture at Røros/ rorosarch.wordpress.com/program

·        ArkitekturN; Presentasjon av Årstidshuset i desember-nummeret 2015 (nr.8)

·        Presentert i NAL/arkitekturN nettside om bolig-arkitektur i Norge: http://architecturenorway.no/projects/dwelling/aarstidshuset-2014/

·        Omtalt i «Live in Trondheim», Blueprint No.348/2016, page 158

·        Unstructured: “West coast edition”, eget tekstbidrag (2017) http://www.forthdoor.co.uk/unstructured/unstructured_08/arstidshus.php

·        “En introduksjon til arkitektur”, Årstidshuset presentert i lærebok om arkitektur, red. Siv Bleiklie (2017)

·        Bygget er blitt nominert til kommunens byggeskikkpris to år på råd, både 2016 og 2017: http://trondheim2030.no/2017/05/30/hvilket-bygg-far-arets-byggeskikkpri- trondheim/

·        Kloka Hem, 2018 nr. 6, presentasjon av Årstidshuset side 32-44 LERA, GLAS OCH BRÄNT TRÄ- I arkitektparets fantastiska nya hus (Kloka Hem er et svensk tidsskrift om holdbart byggeri som kommer ut i nordiske land. Tidsskriftet er koblet opp mot avisen ETC, se: https://klokahem.com/)

situasjonsplan+med+rett+vei.jpg

 ANNET

Beregninger av det alternative energikonseptet på forprosjektet for bygget er støttet med kompetansetilskudd fra Husbanken (2012)

OMVISNINGER 2014-2015-2016-2017-2018: Vi har hatt flere omvisninger, både formelle og uformelle, for arkitekter, interesserte fagpersoner og studentgrupper. Bygget er blitt forelest om, besøkt og aktivt diskutert både på grunnkurs og masterkurs ved NTNU.

eksteriør+SørVestNatt_+sg.jpg

 


Arkitektene bak Årstidshuset, Nina Haarsaker og Sevrin Gjerde, er begge til tider involvert i undervisning og forskning ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU i Trondheim.

Dersom du har spørsmål, innspill eller kommentarer, kontakt oss gjerne:

Nina Haarsaker <nina.haarsaker@ntnu.no>

Sevrin Gjerde <sevrin@sunne-hus.net>

mobil 41542722 / 90638390

Even.JPG
Petter tegner.jpg


Et sted: konstant og kontinuerlig i endring.

Et sted: konstant og kontinuerlig i endring.